Ang moralidad mao nga kabahin sa kultura ang arte, siyensiya, ug ang katilingban.