Mujahideen (Arabiko: مجاهدين‎, muǧāhidīn, sa literal "mga nakigbisog") mao ang tawag sa mga Muslim nga nakig-away sa usa ka gubat. Ang pulong mao ang pormang plural sa مجاهد, muǧāhid, nga gikan sab sa ugat-pulong nga dyihad ("pakigbisog o struggle sa Iningles"). Sa eskripturang Islamiko, ang estado sa mujahid dili pareho sa qaid, ang qaid mao ang usa nga wa miapil sa jihad.

Mujahideen

Ang pulong mujahideen usab mapanitik gikan sa Arabiko isip mujahedeen, mujahedīn, mujahidīn, ug mujaheddīn.