Musaka

Ang musaka maoy usa ka tradisyonal nga pagkaong sukad sa talong sa Kabalkanan ug sa Tungang Sidlakan, apan naasosyar kaayo sa Gresya ug Turkeya.