Usa kini ka matang sa musika ang musikong country nga nagsugod sa napuloan-1920 sa Habagatang Tinipong Bansa.