Ang Musikong Pop: Usa kini ka klase sa musiko nga nagsugod kaniadtong mga tunga-tunga sa dekada 1950, nga nagsilbing hagaang alternatibo sa rock 'n' roll ug sa musikong rock hangtod na niining mga panahuna.