Ang mga Hapon nga ninja dedekado nga pundok sa mga mangugubat nga dili-magkabayo, ug anaay dakong pribelihiyo sa nasod nga Hapon kaniadto.

Eight Hundred Heroes of Our Country s Suikoden 12.jpg