Pagkadili maanyagon

Ang kangil-ad kun pagkadili maanyagon mao ang kabtangan sa pisikal nga mga butang nga dili nindot tan-awon. Ang usa ka butang o usa ka tawo nga aduna'y kangil-ad ginatawag og ngil-ad o pangit. Kini nga pulong kay kasagarang gigamit sa dihang maghisgot bahin sa dagway sa tawo. Ang kaatbang sa kangil-ad mao ang kaanyag o katahom. Usa ka tawo nga mapihigpihig batok sa mga tawhanong ngil-ad tan-awon kay ginatawag og hitsuraan.

The Ugly Duchess (pagpintal ni Quentin Matsys, ca. 1513)

Ang kangil-ad mahimong usa ka butang sa opinyon. Mahimong tan-awon sa duha ka tawo ang susama nga butang ug ang usa mahimo’g maghunahuna nga kini matahum ug ang lain mahimo’g maghunahuna nga kini ngil-ad.

Bisan tuod ang ngil-ad kasagarang nagapasabut nga "kakulang sa pisikal nga katahom", ang pagkabutang sa kangil-ad mahimo usab nga gamiton sa paghulagway sa ubang mga butang sama sa musika, panitikan, o pamatasan sa tawo. Ang pulong mahimo usab nga gamiton nga usa ka insulto, bisan kon ang tawo wala magtuo nga ang tawo nga ilahang gihisgutan mao ang mangil-ad.