Ang akto sa pakighilawas usa ka buhat sa mga organismo. Ang batakang hinungdan sa pakighilawas mao ang pagpadaghan sa liwat.

Ang mga lady beetle sa akto sa pakighilawas

May pipila ka Binisaya nga termino nga samag kahulogan sa pakighilawas apan giila nga bastos. Kini naglakip sa iyot, kayat, habal, takal,dyerdyer, tariki ug ang labing popular na tingali karong panahona, tordyak.[1]

Les missionnaires, drawing by Gustav Klimt.

Mga Ripirens

  1. Gikan sa Kinantones nga pulong para sa "uten" nga 俗稱 (http://zh-yue.wikipedia.org/wiki/%E8%B3%93%E8%88%9F).