Ang pako maoy ginharian sa mga balahiboon ug aduna silay. Ang pako nga Pteridophyta pagsakop 12,000 kaliwatan sa tanom.

Ferns at melb botanical gardens.jpg