Ang Paraon mao usa Karaang Ehipto dinastiya mga katingalahang imperyo gahum nga gipakita sa malupigong.