Ang payong usa ka himan nga gihimo aron mapahimuslan sa pagsagang sa kainit ug sa pag-uwan. Ang payong giimbento niadto pang karaang panahon. Gawas sa gamit niini alang sa proteksiyon, kini gigamit usab alang sa moda (fashion) ug alang sa pipila ka mga seremonya.

Mga payong nga gihipos.