Ang Peanuts ug sa nga ang Snoopy nga Charlie Brown mga Charles M. Schulz.