Ang pederalismo usa ka pilosopiya sa politika nga naglatid nga ang mga gagmayng yunit sa pangagamhanan hatagag igong gahom alang sa kaugalingon, awtonomo sa kontrol sa dagkong mga yunit.

Ang agianan sa rehiyonal nga panagsama o panagbulag
Ang agianan sa rehiyonal nga panagsama o panagbulag

Tan-awa usab usba