Ang dawis kun penynsula usa ka pundok sa mga tubig, pananglitan ang kapupud-an sa Kabisay-an ug kapupud-an sa kalibotan.

Ang dawis sa Tungang Sidlakan