Basque Country in Spain and France
Basque dialects

Ang Binasko maoy pinulongan sa noresteng Espanya ug sudowesteng Pransya. Pinulongan Basko pina ka tigolang sa Europa.

Libros: Michel Morvan, Les origines linguistiques du basque, Bordeaux, 1996.