Ang Hineyorhiyano maoy pinulongang Habagatang Kawkasiko.