Pitsa sa pagkatukod

Ang Pitsa sa Pagtukod mao kini ang adlaw sa pagkahimugso sa usa ka institusyon, organisasyon, o asosasyon.

Mga ehemplo sa mga pista sa pagkatukod: