Ang pitsa kun pizza maoy pagkaong popular sa tibuok kalibutan nga naggikan sa Italya. Kini adunay daghang matang. Sagad kining ginabaligya sa mga pitsahanan.

pizza