Ang Popeye nga sa usa Olive Oyl ang sa E.C. Segar.