Ang pornograpiya mao ang pakighilawas sa mga eksitasyon seksual ngadto sa lalaki ug babaye nga matang.