Rebolusyong Pranses

Ang Rebolusyong Pranses (17891799) usa ka yugto sa kagubot nga politikal ug sosyal sa Pransiya ug sa kinatibuk-an, sa Uropa, diin ang estruktura sa pagdumala sa Pransiya, nga kaniadto monarkiya nga dunay mga pribilehiyo nga pyudal alang sa mga aristokrata ug sa mga namuno sa Simbahang Katoliko, nausab ngadto sa porma nga binase sa mga prinsipyo sa Enlightenment, nasyonalismo, pagkalungsoranon o citizenship, ug sa inalienable rights.

Si Louis XVI, nga miadto sa Trono kaniadtong 1774
Si Louis XVI, nga miadto sa Trono kaniadtong 1774