Republic Records

timáanong kaagi pinasikad sa Dakbayan sa Bag-ong York

Ang Republic Records mao ang usa ka timáanong kaagi nga pinasikad sa Dakbayan sa Bag-ong York nga gipanag-iyahan sa Universal Music Group (UMG). Gitukod kini nila Avery Lipman ug Monte Lipman, isip usa ka makinaugalingong timananan kaniadto tuigang 1995, ug nakuha kini sa UMG kaniadto tuigang 2000.

Gigamit ang tatak sukad Nobiyembre 2012, ni Paula Scher.