Ang romantisismo mao artistiko kultural nga politiko orihinanong sa Uropa.