San Marino usa sa pinakagamay nga nasod sa kalibotan, makit-an sa peninsula sa Italya sa Kasadpang Uropa.

Ang agianan sa Treasury sa atreus (13th BC) sa Mycenae
Ang agianan sa Treasury sa atreus (13th BC) sa Mycenae