Sandara Park

artista ug maghuhuni sa Habagatang Korea

Si Sandara Park usa ka artista ug mang-aawit sa Habagatang Korea.

Sandara Park