Sangka sa Stalingrad

Ang Sangka sa Stalingrad maoy usa sa mga importanteng sangka sa kasaysayan, ug usa sa nagpabali sa dagan sa Gubat Kalibotanon II. Kini milungtad og lima ka bulan, gikan niadtong Agosto 1942 hangtod sa sayong parte sa 1943. Sa sangka, nahunong sa mga tropang Soviet ang mga Alemán sa ilang pagcuja sa Stalingrad (Volgograd karon), usa ka importanteng dakbayang industrial sa mga Soviet. Ang kapildihan sa mga Alemán maoy usa sa ilang kinadak-ang kapildehan sa gubat, kapin 300,000 sa ilang kasundalohan ang namatay, apil ang 24 ka general[1].

Ang mga sundalong Soviet nga nagguía sa ilang nadakpang mga Alemán.

Ang sangka usba

Ang Ikatulong Kasundalohang Alemán milunsad sa ilang ataque ngadto sa Stalingrad niadtong Agosto 21, 1942 gikan sa mga posición vale 40 milla ang gilay-on sa Subang Don. Sa pag-abot sa Agosto 23, naabot na sa mga tanqueng Alemán ang Subang Volga nga naa sa amihanan sa Stalingrad. Inanay silang mimarcha ngadto sa dakbayan.

Sa pag-abot na sa Noviembre, naisolate na sa mga Alemán ang mga Soviet ngadto sa upat ka "bulsa" ngadto sa sapa sa dakbayan. Manomanong nagsangka ang mga Alemán ug Soviet sa tinguhang macontrol ang mga dalan, mga balay, ug mga fábrica. Nagmadaogon na unta ang mga Alemán, apan miabot ang tingtugnaw. Sa Rusia, diin hapit 75% sa yuta ang yelo sa tibuok tuig, grabe kaayo ang tingtugnaw. Sa dihang miyelo ang Subang Volga, busa napasulod sa mga Soviet ang ilang mga supply ug mga armas latas sa mituskig nga suba. Micontra-ataque dayon ang mga Soviet niadtong Noviembre 19, ug niadtong Noviembre 23, ila na silang naalirongan.

Wala matandog, gisugo sa lider sa Alemania nga si Adolf Hitler ang iyang mga general nga ipadayon ang sangka sa Stalingrad. Nagpadala siya og dugang mga fuerza, apan wala kini makalusot sa bagang defensa sa mga Soviet. Ang mga tropang Soviet midukduk sa mga Alemán, kinsa kadaghanan gutom ug gipangtugnaw tungod kay nahutdan na og supply. Wala na makaantos, misurrender ang tigmandong Alemán nga si Friedrich von Paulus niadtong Enero 31, 1943. Ang kataposang mga tropang Alemán nanurrender niadtong Febrero 2.

Mga reperensya usba

  1. World Book 2004 (Deluxe) encyclopedia, World Book Inc. Stalingrad, battle of