Sangka sa Stalingrad

Ang Sangka sa Stalingrad mao'y usa sa mga importanteng sangka sa kasaysayan, ug usa sa nagpabali sa dagan sa Gubat Kalibotanon II. Kini milungtad ug lima ka bulan, gikan niadtong Agosto 1942 hangtod sa sayong parte sa 1943. Sa sangka, nahunong sa mga tropang Soviet ang mga Alemán sa ilang pagkuha sa Stalingrad (Volgograd karon), usa ka importanteng dakbayang industrial sa mga Soviet. Ang kapildihan sa mga Alemán mao'y usa sa ilang kinadak-ang kapildehan sa gubat, kapin 300,000 sa ilang kasundalohan ang namatay, apil ang 24 ka general[1].

Ang mga sundalong Soviet nga nagguía sa ilang nadakpang mga Alemán.

Ang sangkaUsba

Ang ikatulong kasundalohang Aleman milunsad sa ilang atake ngadto sa Stalingrad niadtong Agosto 21, 1942 gikan sa mga posisyon balig 40 milya ang gilay-on sa Subang Don. Sa pag-abot sa Agosto 23, na-abot na sa mga tankeng Aleman ang Subang Volga nga naa sa amihanan sa Stalingrad. Inanay silang mimartsa ngadto sa dakbayan.

Sa pag-abot na sa Nobyembre, na-isolate na sa mga Aleman ang mga Sobyet ngadto sa upat ka "bulsa" ngadto sa sapa sa dakbayan. Mano-maong nagsangka ang mga Aleman ug Sobyet sa tinguhang makontrol ang mga dalan, mga balay, ug mga pabrika. Nagmadaugon na unta ang mga Aleman, apan miabot ang tingtugnaw. Sa rusya, diin hapit 75% sa yuta ang yelo sa tibuok tuig, grabe kaayo ang tingtugnaw. Sa dihang miyelo subang Volga, busa napasulod sa mga Sobyet ang ilang mga supply ug mga armas latas sa mituskig nga suba. Mikontra-atake dayon ang mga Sobyet niadtong Nobyembre 19, ug niadtong Nobyembre 23, ila na silang naalirongan.

Wala matandog, gisugo sa lider sa Alemanya nga si Adolf Hitler ang iyang mga heneral nga ipadayon ang sangka sa Stalingrad. Nagpadala siya ug dugang mga pwersa, apan wala kini makalusot sa bagang depensa sa mga Sobyet. Ang mga tropang Sobyet midukdok sa mga Aleman, kinsa kadaghanan gutom ug gipangtugnaw tungod kay nahutdan nag suplay. Wala na maka-antos, misurender ang tigmandong Aleman nga si Friedrich von Paulus niadtong Enero 31, 1943. Ang kataposang mga tropang Aleman nanurender niadtong Pebrero 2

Mga reperensyaUsba

  1. World Book 2004 (Deluxe) encyclopedia, World Book Inc. Stalingrad, battle of