Ang sapot, sinina o bisti mao ang fiber ug panapton nga gisul-ob sa lawas. Ang pagsul-ob sa bisti makita lamang sa mga tawo, apan hapit tanang pundok sa mga tawo nagsul-ob og sapot. Ang matang sa mga bisti nga gisul-ob nag-agad sa pisikal, sosyal ug heyograpikal nga konsiderasyon. Ang sapot mahimong piho o dili sa kiye sa nagsul-ob.

Sapot

Kini ang mga katuyoan nganong magsul-ob og sapot ang mga tawo: kini panalipod gikan sa mga elemento, ug naghimong mas luwas para sa tawo ang iyang gihimong peligrosong kalihokan (pananglitan, pagluto o pag-hike).