Ang cybersecurity, seguridad sa kompyuter o seguridad sa IT mao ang pagpanalipod sa mga sistema sa kompyuter gikan sa pagpangawat ug kadaot sa ilang mga hardware, software o impormasyon, ingon man gikan sa pagkabungkag, distraksiyon, o pagkabuang sa mga serbisyo nga ilang ginahatag.

Samtang ang kadaghanan sa mga aspeto sa seguridad sa kompyuter naglangkit sa mga lakang sa digital sama sa electronic password ug pag-encrypt, ang mga lakang sa seguridad sa lawas sama sa mga dili awtorisado nga kandado gigamit pa aron malikayan ang dili awtorisado nga pag-tampa.
Samtang ang kadaghanan sa mga aspeto sa seguridad sa kompyuter naglangkit sa mga lakang sa digital sama sa electronic password ug pag-encrypt, ang mga lakang sa seguridad sa lawas sama sa mga dili awtorisado nga kandado gigamit pa aron malikayan ang dili awtorisado nga pag-tampa.

Ang cybersecurity naglakip sa pagkontrol sa pisikal nga pag-access sa hardware, ingon man usab sa pagpanalipod batok sa kadaot nga mahimong muabot pinaagi sa pagsulod nan paggawas sa dagitpukot o network, indyeksyon sa datos ug mga kodigo o code. Dugang pa, tungod sa malpractice o pagpasagad, kawalay pagtagad, ug kawalay katakus sa mga tigdumala, ug bisan kon tinuyo o aksidente, ang seguridad sa IT mao ang dali nga malinmbongan ngadto sa pagtipas gikan sa luwas nga mga pamaagi pinaagi sa nagkalainlaing pamaaging makaayo, o makadaot.

Ang natad sa nagkadako nga importansya niini tungod sa nagkadaghang pagsalig sa mga sistema sa kompyuter ug sa Internet, mga dagitpukot na inalámbriko sama sa Bluetooth ug Wi-Fi, ang paguswag sa smart o maantigong mga himan o device, lakip ang mga smartphone o maalamong mga telepono, mga telebisyon ug gamay nga mga himan isip kabahin sa modernisasyon.