Ang sibilisasyon isa sa komplikadong katilingban nga makit-an ning maong mga karakteristik: pag-ugmad nga urban, usa ka sistema sa pagbahig sa mga tao sa katilingban (social stratification), simbolikanhong komunikasyon sama sa pagsulat, ug pag-ila nga sila may kontrol sa kalikopan palibot nila.[1][2][3][4][5][6][7][8] 

Ang Karaang Ehipto, usa sa labing una nga kultura nga giila nga sibilisasyon.

Tan-awa usab dongUsba

Mga reperensiyaUsba