Ang simbahan usa ka kapundokan sa mga katawhan nga adunay kumon nga mga relihiyosong pagtuo. Mopasabot kini sa mga Kristyano nga mga kahulogan, apan ang pulong kay magamit talagsa sa uban nga relihiyoso nga edipisyo.

Simbahan sa Saint-Aupre, Pransiya