Ang sinonimo mao ang usa ka alternatibo nga ngalan alang sa sulod sa siyentipiko nga klasipikasyon.