Ang Sinurigawnon usa ka pinulongang Bisaya nga gisulti sa Surigao del Norte ug Agusan del Norte.

Ang Sinurigawnon ug ang Sinugboanon halos parehas pero naay uban nga inistoryahan na lahi sa Sinugboanan.

 • Sinurigawnon: Uno?
  Sinugboanon: Unsa?
 • Sinurigawnon: dayon (litok ['dadʒon])
  Sinugboanon: dayon
 • Sinurigawnon: nahuyog
  Sinugboanon: nahulog
 • Sinurigawnon: tuyog
  Sinugboanon: tulog
 • Sinurigawnon: marajaw
  Sinugboanon: maayo
 • Sinurigawnon: karajaw
  Sinugboanon: kaayo
 • Sinurigawnon: inday
  Sinugboanon: ambot
 • Sinurigawnon: ajaw
  Sinugboanon: ayaw
 • Sinurigawnon: diin
  Sinugboanon: dis-a