Someone like You (kanta ni Adele)

Ang Someone like You na nakanta ni Adele sa iyang album nga 21.