Ang Sorowastrismo maoy relihyon nga base sa mga tudlo ni Zoroastro. Kini ang tradisyonal nga relihyon sa mga nasod nga Pinersa ang pinulongan.