Ang Star Records, isip ang Star Recording ug ang Star Songs Music Publishing, mao ang kompanya ubos sa ABS-CBN Entertainment Group diin ang nangunang negosyo mao ang paghimo, pagdebelop ug pagdistribyut og mga audio ug video, apil ang pagdumala sa mga artista sa musika sa Pilipinas. Sa kasamtangan, kini ang nangunang kompanya sa rekording sa nasod.