Ang Star Wars mao'y usa ka kasunod-sunoran sa kaalamdagong handurawat nga gimugnahan ni George Lucas. Sugod sa Disyembre 2019, siyam ka mga lilas/sine sa nag-unang pasundayag ang namugna sa Lucasfilm Ltd, miguwa pinaagi sa 20th Century Fox, ug gipang-apod-apod 'sab kini sa Disney.

Star Wars
Star Wars