Star Wars: The Last Jedi

LogoTheLastJedi.jpg

Ang Star Wars: The Last Jedi usá ka Amerikanong opera-sa-espasyo nga pelikula nga gidirek ni Rian Johnson.