Strafgesetzbuch § 86a

Ang Strafgesetzbuch § 86a maoy balaod sa Alemanya, nga gidili ang Nasismo.

"Ginadili ang Nasismo"

Tan-awa usabUsba