Suba ang usa ka natural nga dagaydayan sa tubig, kasagaran tab-ang, nga nagdagayday ngadto sa dagat, sa linaw o sa laing suba.

Suba Cagayan, labing dugay nga sapa sa Pilipinas

Sa dilang Binisaya ang gitawag og suba sagad lapad o kaha lawom ug dunay agos sa tubig sa halos kon dili man gani tibuok tuig. Kadtong mga gagmay nga dagaydayan sa tubig gitawag og sapa. Kadtong mga miambak sa pangpang gitawag og busay. Kadtong mga agianan lang sa tubig kon mag-ulan gitawag og bahaanan. Ang mga suba sa Pilipinas sagad naggikan sa mga tubod. Kon ang tubod naa sa dagat ang daw suba aning naporma sa baybayon gitawag nga bahabaha.

Ang bul-og sa agos sa tubig sa suba mahimong mopatuyok og turbina aron makahatag og dagitab. Puyde usab lup-an ang suba aron matapok ang tubig niini alang sa irigasyon ug panagitab o kaha aron lang pagpitol sa baha.