Sugibuhi (Kinatsila: bio·gra·fí·a) usa ka pulong nga naggikan sa "sugilanon" kun "sugid" sa kinabuhi; kasaysayan sa kinabuhi sa usa ka tawo.