Ang sundalo (Kinatsila: soldado, Iningles: soldier) maoy mihulagway sab sa mga nagbantay sa maong hinagiban ug gigamit usab sa armadong nga militar sa yuta sa usa ka nasod mga ehersito.

Sundalo