Symphony No. 6 (Beethoven)

Ang Symphony No. 6 sa F major (Op. 68) ni Ludwig van Beethoven, nailhan isip Pastoral Symphony, nakompleto sa tuig 1808. Usa kini ka program music, ang symphony adunay titulo sa unang pagtugtog nga "Recollections of Country Life".

Symphony No. 6