Ang Taekwondo mao ang nasod mga paugnat sa kusog bahin sa kombate.