Tai sa kabayo

Ang tai mao ang hugaw nga mogawas sa lubot.