Ang tai mao ang hugaw nga mogawas sa lubot.

Tai sa kabayo