Talaan sa mga kodigo postal sa Brittany

Kini ang talaan sa mga kodigo postal sa Brittany. Ang serye nga 29000-29990 makit-an sa Finistère.