Ang teyatro usa ka porma sa fine art nga naggamit og mga buhing dramaturgo aron ipresentar ang usa ka tinuod o himo-himo nga hitabo atubangan sa mga manan-away, sagad sa usa ka entablado. Ang mga dramaturgo mopadangat niini nga kasinatian ngadto sa manan-away pinaagi sa sulti, lihok, musika, kanta ug sayaw.

Sarah Bernhardt isip Hamlet, 1899