Tuig (usahay: anyos) mao ang usa ka ihap sa panahon kung diin nakompleto ang usa ka rebolusyon sa atong Kalibotan palibot sa Adlaw. Sa kalendaryo, adunay dose ka buwan ang usa ka tuig. Sa kalendaryo, ang usa ka tuig nagsugod sa buwan sa Enero hangtod sa buwan sa Disyembre, o 365+ ka adlaw.