Tulunghaan

dapit sa mga magtutuon

Ang usa ka eskwelahan, saringanan, tunghaan kun tulunghaan usa sa mga dapit kon asa ang mga magtutuon makakat-on. Ang mga tawo nga nagatudlo sa tulunghaan ginatawag sila og magtutudlo. Ang mga hisgotanan sama sa pagbasa, pagsulat, ug mathematika mahinungdanon sa bangkaagan. Sa kadaghanang mga nasod, ang usa ka tulunghaan mao'y gawasnon ra. Kadaghanan sa takna sa magtutuon gigugol sa usa ka klasehanan.

Mubong Tulunghaan sa Dapdap sa Tangalan, Aklan.

Ang mga tulunghaan sa kadaghana'ng mga nasod aduna'y lain-laing mga ngalan alang sa patag sa bangkaagan: Ang elementarya alang sa mga bata nga ubos sa panuigo'ng 13. Ang mga sekondaryang eskwelahan alang sa mga tin-edyer nga nakatapos sa primaryang eskwelahan. Ang kolehiyo usa ka ngalan sa usa ka institusyon kon asa ang mga batan-on moadto sa pagtuon sulod sa kapin sa 12 ka tuig.