Ang United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) usa ka espesyal nga ahensya sa United Nations (UN) nga adunay tumong sa pagpasiugda sa kalinaw ug seguridad sa kalibotan pinaagi sa internasyonal nga kooperasyon sa edukasyon, arte, siyensiya ug kultura.

Bandila sa UNESCO
Bandila sa UNESCO