Ang terminong ugmad nga nasod (Iningles: developed country, o advanced country), gigamit para makategorisar ang mga nasod nga dunay ugmad nga ekonomiya nga diin ang tersero ug kuaternaryo nga mga sektor sa industriya amg midominar.

Mapa sa GDP (PPP) per capita sa tuig 2006

Ang kini nga lebel sa ekonomiya mipasabot sa taas nga income per capita ug taas nga Human Development Index (HDI). Ang mga nasod nga dunay taas nga gross domestic product (GDP) per capita mga ehemplo sa usa ka ugmad nga nasod. Hinuon, dunay mga anomalya sa pagdeterminar sa estadong ugmad nga nasod.